KTME MINIMUM

Melyből megtudhatja, hogy mi az, amit a vállalkozások vezetői nem hagyhatnak figyelmen kívül, ha el akarják kerülni a bírságokat.

 1. Az előírt környezetvédelmi nyilvántartások, bevallások elkészítése, benyújtása.( éves    környezetvédelmi jelentés: veszélyes hulladék és légszennyezés mértéke, az új pontforrások és veszélyes anyagok, szennyvízkibocsátás jellemzői, technológiai folyamatok üzemviteli paraméterei)
 2. Kockázatértékelés-kockázatbecslés alapdokumentum, munkavédelmi szakember készíti foglakozás egészségügyi orvos közreműködésével.
 3. Egyéni Védőeszköz Juttatás rendjének írásbeli meghatározása, amely a kockázatértékeléssel összhangban határozza meg, hogy az adott munkavégzéshez a munkavédelmi szabályoknak megfelelően milyen védőeszközök és felszerelések kötelezőek a dolgozóknak.
 4. Munkavédelmi szabályzat (nem kötelező) cégvezetővel összhangban, a munkavédelmi szakember készíti el, tartalmazza a munkakörnyezetre és a tevékenységre vonatkozó munkavédelmi szabályokat, az ebben foglaltak végrehajtásáról minden vezető köteles gondoskodni.
 5. Tűzvédelmi szabályzat (5 fő munkavállaló felett kötelező) tűzvédelmi szakember készíti el, tartalmazza a helyiségek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását, a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket.
 6. Veszélyes anyagok bejelentése Az ÁNTSZ felé kell jelenteni, amennyiben veszélyes anyagokat használ.
 7. Veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjai (gyártók, forgalmazók készítik): Ezeket munkavégzés helyén kell tartani.
 8. Munkabaleseti nyilvántartás: „Munkabaleseti Napló” melyben kötelező rögzíteni a cégnél történt baleseteket.
 9. Érintésvédelmi felülvizsgálat, Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat és Villámvédelmi felülvizsgálat. Az ilyen jellegű kötelező vizsgálatokról készült minősítő iratok hiányát, érvényességi idejük lejártát szankcionálja a Munkavédelmi felügyelőség és a Katasztrófavédelem.
 10. Tűzoltó készülékek, tűzcsapok ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása.
 11. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatási napló: Fontos, hogy minden dolgozó évente részesüljön oktatásban és az új felvételes dolgozó a munkába állás előtt kapjon munka- és tűzvédelmi oktatást. Amennyiben betegség, szabadság miatt a munkavállaló 6 hónap távollét után kerül vissza a munkahelyére, a munkavégzés megkezdése előtt újbóli oktatása szükséges.
 12. Orvosi alkalmassági vizsgálatok
  A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételével tartozik gondoskodni a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságának vizsgálatáról, valamint - ha szükséges - a záró vizsgálatról. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vagy szolgáltató igénybevétele minden esetben kötelező.
 13. Minden cégnél fontos egy kiképzett elsősegélynyújtó, ezt újabban egynapos tanfolyamokon el lehet sajátítani. Gyakorlatban arról van szó, hogy ki kell képezni a munkavállalót, munkavállalókat arra az esetre, ha baleset történne és elsősegélyt kell nyújtani.

Mire érdemes még figyelni?

 

 1. Rendezett, biztonságos munkahely: különösen a botlás, csúszás, elesés nem megfelelő helyen való rendezetlen tárolás, pl. folyosókon, közlekedő utakon, vészkijáratok előtt tárolt tárgyak. Maximális terhelhetőség feltüntetése a polcokon.
  A polcok, magasban lévő gépek, berendezések megfelelő rögzítettsége.
 2. Gépek dokumentációi: minden géphez kötelezően kell lennie magyar nyelvű gépkönyvnek és EK megfelelőségi nyilatkozatnak a gyártó, forgalmazó részéről. Figyelni kell, használt gép vásárlásakor is, mert később nem egyszerű pótolni.
 3. Jogosítványok, szakképzettségek: ezeket a dokumentumokat mindig a munkavégzés helyén kell tartani, az ilyen iratokat és érvényességüket is ellenőrzik. Jó megoldás másolatban a dolgozó egyéb pl. munkaszerződése mellett tartani.
 4. Mentődoboz nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt sem, jogszabály szerint kötelező!
   

  Munkahelyeken:
 • 1-30 főig I. kategória,
 • 31-50 főig II. kategória,
 • 51-100 főig III. kategória,
 • 100 fő felett IV. kategória szükséges.

A gépjárművekben:
Személygépkocsik „B”, tehergépkocsik „C” kategóriájú mentőláda az előírás és az igazán alapos ellenőr még ezt is észrevételezheti.

Nitroglanc Kft. - Minden védelem egy helyen!